ඔක්සිජන් හිඟයට මෙට්‍රික් ටොන් 100ක්

0
මේවන විට රෝහල්වලට දිනකට අවශ්‍ය කෙරෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 70-72 අතර ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි වී ඇත.
මෙරට රෝහල්වල ඔක්සිජන් අවශ්‍ය කෙරෙන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇත. එහිදී ඔක්සිජන් අවශ්‍ය කෙරෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 500 ද ඉක්මවා ඇතැයිද වාර්තා වේ.
ඒ අනුව සිංගප්පූරුවෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ඔක්සිජන් ගෙන්වීමට රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත. එහිදී ඉන්දියාවෙන් සතියකට ඔක්සිජන් මෙට්‍රික් ටොන් 100 බැගින් ආනයනය කිරීමට ඇනවුම් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.