සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නීති බවට පත් වෙයි

0
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේෂ නීතියක් බවට පත් කරමින් ලබන සඳුදා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුව අමතමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.
එමෙන්ම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් බස්නාහිර පලාතේ පවතින සීමා දැඩි කරමින් තවත් මාර්ගෝපදේෂ මාලාවක් නිකුත් කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බව ද ඇය මෙහි දී පැවසුවාය.