ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක

ප්‍රවීණ දේශපාලන න්‍යායාචාර්යවරයෙක්, විශ්ලේශකයෙක් මෙන්ම ප්‍රකට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් වන ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජාත්‍යන්තර...

Norway takes up non-permanent member seat at the UN Security Council

On Monday, January 4, 2021, Norway took up a seat in the United Nations Security Council for the 2021-2022 term as a non-permanent member....
- Advertisement -

Latest article

State Minister Tennakoon initiated Dambulla Primary School renovation project costing Rs. 23.5 million vested...

Sri Lanka Air Force provides labour contribution to the project The newly renovated Dambulla Primary...

Sri Lanka squad for the T20 games against India.

By : Samantha Hewabandula The Sri Lanka cricket selection committee selected the following 16 -member squad to play in...

Surya Kumar ,new T20 captain for India.

By: Samantha Hewabandula Surya Kumar Yadav is set to be appointed India’s new T20 captain for the upcoming tour...