කොවිඩ් මරණවලින් 10837ක් අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිස

0
නැවත රට තුල කොවිඩ් වැඩි වෙමින් තිබේ. බොහෝ ප්‍රදේශ වල නැවත පොලිසිය විසින් කොවිඩ් ගැන දැනුමත් කරමින් ජංගම ප්‍රචාරණ රථ යොදවා ඇති අයුරු දැක ගත හැකිය.
එමෙන්ම මෙරට තුල මෙතෙක් සිදුව ඇති කොවිඩ් මරණ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වයස 60ට වැඩි වැඩිහිටි ප්‍රජාව බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි. මේවන විට දිස්ත්‍රික් කිහිපයකම වයස අවුරුදු 60වැඩි පුද්ගලයින්ට කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දී ඇත. නිවැරදි සෞක්‍ය පුරුදු පිළිපදින ලෙස ඔවුන් මතක් කර සිටීයි.