මහානාමගේ සභාපතිත්වයෙන් ක්‍රිකට් කමිටුවක්

By: අශන්ති වරුනසුරිය  ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ණ බලය සහිත ක්‍රිකට් උපදේශන කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. පත් කිරීමට නියමිත මෙම නව ක්‍රිකට් උපදේශන කමිටුවේ සභාපති...

Sri Lanka Cricket (SLC) elections on May 20

The election of Sri Lanka Cricket (SLC) office bearers for 2021-2013 will be conducted on May 20. Nominations for the respective posts will be accepted...

Masters Cricket Encounter

THOMIAN MASTERS VS LANKA CAVALIERS  FOR THE RANIL ABEYNAIKE MEMORIAL TROPHY The inaugural Masters Cricket encounter between Lanka Cavaliers and Thomian Masters will be played for...

Tested Covid Positive

Sri Lanka Cricket in a media release stated that, following PCR Tests carried out on the Provisional Squad, which was preparing to take part...

NOCSL and CRYSBRO join to empower next Olympic hope

As part of its ongoing mission to empower and support the aspirations of young people in Sri Lanka, the country's premier poultry producer Crysbro...

The Chairman of the Sri Lanka Cricket Selection Committee Mr. Ashantha De Mel resigned...

Sri Lanka Cricket in a media release said that the Chairman of the Sri Lanka Cricket Selection Committee Mr. Ashantha De Mel resigned from...

SSC Indoor cricket nets named after Michel De Zoysa

By: Nalin Jayetileke The newly refurbished indoor cricket stadium of the Sinhalese sports club was declared opened yesterday (27th Jan )  by the Honorary...

Two Players Tested Positive for Covid-19

Sri Lanka Cricket in a press release stated that Binura Fernando and Chamika Karunaratne, two players who were part of a 22 member pool...

Joe Root’s century put England on top of the test in Galle

By:  Nalin Jayetileke England Test Captain Joe Root's century put England on top of the test in Galle. Joe Root made his 18th test century,...

Students of an underprivileged school to be sponsored for performing sports skills internationally

Three students of Hanguranketha Pallebowala Maha Vidyalaya in Nuwara Eliya District have won national and international sports competitions in 2018 and 2019. As these students...
- Advertisement -

Latest article

Sri Lanka Air Force (SLAF) celebrates 70th anniversary today

The Sri Lanka Air Force (SLAF), the defenders of Sri Lanka’s skies, proudly celebrates its 70th Anniversary today, March 2, under the able guidance...

COVID jabs for one million people within next two weeks, states Tourism Minister

Tourism Minister Prasanna Ranatunga says the Government expects to vaccinate all eligible people as soon as possible and around one million people will receive...

Every organization needs visionary leadership for success, states SLPA Chairman

Under resource contribution and direction of Chairman of the Sri Lanka Ports Authority (SLPA), General Daya Ratnayake, Company of Master Mariners of Sri Lanka,...